Switching Power Supply, 5V/4A; 5V/6A; 5V/9V; 12V/24V, Model: HF55W-TM-L

Suits models: AC-6B10 AC-6B14
Part codes: AC-6B-20 (AC-6B14), AC-6B-20 (AC-6B10)
Availability: 2 UNITS IN STOCK
  • Sale
  • Regular price $400.00


Switching Power Supply, 5V/4A; 5V/6A; 5V/9V; 12V/24V, Model: HF55W-TM-L

This part is suitable for the following models:
AC-6B14 (Part Code: AC-6B-20)
AC-6B10 (Part Code: AC-6B-20)